Forskningsprojekt: Nya konstellationer i filmbranschen: digitala nätverk och distribuerat kreativitet

Projektledare
Per-Erik Ekwall
Thorbjörn Swenberg
Deltagare
Arni Sverrisson
Yvonne Eriksson, Informationsdesign Mälardalens högskola
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet studerar små och medelstora företag som producera rörlig bild: TV, film, reklam, web-TV, dokumentärer etc. Följande frågor ställs och besvaras: Leder decentralisering av produktion, som följer av digitaliseringen inom branschen, till ökade kreativa möjligheter för självständigt arbetande konstnärer och producenter? Om så är fallet, tas dessa möjligheter till vara? Projektets första fas har inletts och en forskningsmetodik har presenterats vid 11th International Design Conference (Design 2010) i Dubrovnik, 19 maj 2010. Projektet är två medarbetares doktorandprojekt och inkluderar handledare.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Bildproduktion
Finansiärer
EU:s strukturfonder
Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna
Mälardalens högskola