Forskningsprojekt: Effektutvärdering

Projektledare
Kenneth Carling
Deltagare
Moudud Alam
Ola Nääs
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det viktigaste syftet med detta projekt är att bestämma betydelsen av en tidig introduktion på arbetsmarknaden medelst sommarjobb. Tidigare forskning har pekat på att de svenska institutionella förhållandena gör steget från utbildning till arbetsmarknaden särskilt svår för svenska ungdomar. Ett förhållande som är förenligt med annan forskning som visar att de mest effektiva arbetsmarknadsåtgärderna är sådana som innehåller en hög grad av arbetsgivarkontakter. Svenska kommuner satsar ganska hårt på att kunna erbjuda sina ungdomar sommarjobb, men effekten av denna kommunala åtgärd är okänd. Tack vare ett unikt experiment i Falu kommun kan projektet producera valida svar på denna och andra frågor som är centrala för arbetsmarknadsekonomisk forskning.

Projketet har successivt utvidgats till att innefatta utvärderingar mer i allmänhet.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Statistik
Finansiärer
IFAU (Institutet för Arbetsmarknadspolitisk utvärdering)
SWECO
Publikationer