Forskningsprojekt: SWX-Energi, Integrerade system för sol och biobränsle

Projektledare
Tomas Persson
Deltagare
Chris Bales
Kent Börjesson
Johan Heier
Annette Henning
Win Kaung Myat
Klaus Lorenz
Janne Paavilainen
Bengt Perers
Karin Perman
Björn Sohlberg
Johan Vestlund
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Delprojektets övergripande målsättning är att uppnå en kraftigt ökad nyinstallation
av kombinerade sol- och biobränslesystem framförallt i befintlig bebyggelse, men
även i samband med nybyggnad. Projektet skall uppmuntra och stödja leverantörerna
av sol- och biobränsle utrustning så att väl fungerande paketlösningar för sol och
bioenergi utvecklas som är konkurrenskraftiga både i Sverige och i Europa. Flera
husföretag skall förmås att erbjuda nybyggda småhus med sol- och biobränsle som
valbart uppvärmningssystem. Installatörer och VVS-konsulter skall informeras om
hur sol- och biobränslesystem bör utformas så att kombinationen blir välkänd i branschen

Projektets syfte
• Kunskapsöverföring mellan forskare, leverantörer och tillverkare av eldningsutrustning, solvärmeföretag, installatörer, husföretag,VVS-konsulter och energirådgivare.
• Utveckling av paketlösningar för sol- och biobränslesystem med fokus på effektivitet, ekonomi- miljö och användarperspektiv.
• Utveckling av testmetoder för sol- och biobränslesystem.
• Undersöka vilka faktorer som gör att värmesystem med till stor del icke-förnybara energikällor huvudsakligen installeras i nya småhus.

Målsättning:
Delprojektets övergripande målsättning är att bidra till en kraftigt ökad nyinstallation av kombinerade sol- och biobränslesystem framförallt i befintlig bebyggelse, men även i samband med nybyggnad. Delprojektet skall leda till att det finns ett flertal testade och väl fungerande system för sol och bioenergi på marknaden.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten
EU:s strukturfonder
Region Dalarna
Publikationer