Forskningsprojekt: PolySMART

Projektledare
Chris Bales
Deltagare
Tomas Persson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
POLYSMART är ett stort EU projekt med budget på ~19 M€ och 33 deltagande företag och institut, där man ska utveckla och demonstrera småskalig trigenerering (system som kan producera värme, el och kyla). Projektet är uppbyggd i två led: horisontellt där man koordinerar arbetet, simulerar, jämför och informerar; och vertikalt där man utvecklar och demonstrerar system i 8 lag med var sin teknik. Det svenska laget bygger på företaget ClimateWells AB småskaliga värmedrivna kylmaskin med integrerad kyllaggring. Den ska demonstreras dels i fjärrvärmenät dels direkt mot småskalig kraftvärme (i Spanien).
Nyckelord
småskalig kraftvärme, småskalig värmedriven kyla, trigenerering, small scale cogeneration, small scale thermally driven heat pump, trigeneration
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten
EU:s 6:e ramprogram
Publikationer