Forskningsprojekt: Tillämpad genusforskning inom starka forsknings- och innovationsmiljöer

Projektledare
Ing-Marie Andersson
Deltagare
Hans Lundkvist
Marie Moström Åberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet ska i en förstudie ta fram underlag som resulterar i en ansökan till Vinnova.
Det yttersta syftet med Vinnovautlysningen är att bidra till att förbättra Sveriges konkurrensförmåga och hållbar tillväxt genom att utveckla och förstärka genus- och jämställdhetsperspektivet i forsknings- och innovationsmiljöer inom områden med relevans för VINNOVAs verksamhetsområde. Det ska ske genom ett förändringsarbete där inriktningen på arbetet bestäms av de behov av förändring som kan identifieras inom de deltagande FoI-miljöerna. De resultat som kan förväntas av projekten är förändrat handlande och nya interna processer i miljöerna, som på sikt stärker konkurrenskraften för miljön.
Nyckelord
innovation, industri, genus
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Industriell ekonomi och arbetsvetenskap
Pedagogik
Finansiärer
VINNOVA