Forskningsprojekt: BIOSOL-Integrerade system för bio och solvärme

Projektledare
Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers tekniska högskola
Deltagare
Chris Bales
Tomas Persson
Gunnar Lennermo, Högskolan Dalarna/Energianalys AB
Ulrik Pettersson, SP Energiteknik
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektets övergripande mål är att kraftigt öka installationer av integrerade pellets och solvärmesystem på den svenska värmemarknaden. Genom att utveckla nya funktionsprovade paketlösningar med sol och pellets skall marknaden för sol och pellets stimuleras.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och deltagande företag och är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers, SP, Högskolan Dalarna och sol- och pelletbranschen. Projektet är planerat att pågå tom 31:a dec 2010. Drygt 20 svenska företag deltar i projektet.

Inom projektet skall marknaden för kombinerade sol- och pelletsystem analyseras och lämpliga systemkoncept identifieras. Tillsammans med företagen skall system och testmetoder utvecklas. Erfarenheterna skall sammanställas i en handbok.
Nyckelord
sol, solvärme, pellet, pellets, system, provningsmetoder, solar, heating, pellet, system, test methods
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten
Publikationer