Forskningsprojekt: Startegier för preventivt arbetsmiljöarbete med PIMEX

Projektledare
Ing-Marie Andersson
Gunnar Rosén
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
PIMEX-metoden innebär att arbetsmiljöfaktorer mäts i samband med att aktuell arbetsplats videofilmas. Metoden, som visat sig vara mycket användbart i det preventiva arbetsmiljöarbetet har utvecklats i Sverige men används numer i ett antal länder. Metoden har egenskaper som kan bidra till att öka berörda personers motivation för och engagemang i arbetsmiljöarbetet, kallat Moveit-egenskaper. I projektet skall ett antal workshops arrangeras i olika länder med syftet att ställa samman hur och med vilka strategier PIMEX använts samt erfarenheterna från detta. Vidare skall metodens Moveit-egenskaper analyseras och mätas i fältstudier.
Nyckelord
PIMEX, visualisering, arbetsmiljö, Moveit
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Övrigt
Ämne
Industriell ekonomi och arbetsvetenskap
Finansiärer
Zentrum für Innovation und Technologie, Wien
Publikationer