Ny student på Sjuksköterskeprogrammet

Information till dig som börjar studera på Sjuksköterskeprogrammet höstterminen 2020.

Utbildningsstart

Måndagen den 31 augusti 2020 klockan 08.30 sker välkomstceremonin. Du kan följa den på följa den på du.se/valkomstceremoni

Klockan 10.00 kommer sjuksköterskeprogrammets introduktion att starta i det digitala verktyget Zoom. Läs mer om Zoom.

Introduktion 31 augusti -1 september 2020

För att din första tid på högskolan ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du förbereder dig och tar del av den information som vi kommer att ge vid de båda introduktionsdagarna. Räkna med att det blir heldagar på Zoom den 31 augusti och 1 september.

Se och ladda ner schema för introduktionsdagarna här nedan:
Programstart schema HT20.pdf

Första kursen

Genom att gå in på kurssidan Introduktion omvårdnad och etik kan du ta del av information om den första kursen. Klicka på länken ”Besök kursrum” för att besöka kursrummet i Learn. Under rubriken "Kursinformation" hittar du sådant som kan vara bra att veta, till exempel vilken kurslitteratur som ska användas samt ditt preliminära schema för den första kursen.

Undervisningens utformning

Distans innebär att viss del av undervisningen bedrivs via digitala verktyg men det kommer även att ske träffar på Campus i Falun vid flera tillfällen. Utbildning leder till ett yrke där ”möten med människor” har stor betydelse. Möten i grupp mellan lärare och studenter är en viktig del i utbildningen och detta kommer att ske på både campus samt via digitala mötesplatser. Antal träffar på campus eller digitalt beror på kursens innehåll.

Den moderna teknologin får ett allt större utrymme i vården och framtidens sjuksköterska förväntas kunna hantera detta, därför är de webbaserade träffarna viktiga ur flera synpunkter. Du behöver se till att du har webbkamera och headset till din dator.

All klinisk färdighetsträning kommer att ske vid kompetenscenter (KC) på Falu Lasarett. Undervisning på KC sker i termin 1, 2, 3, 4 och 5.

Verksamhetsförlagd utbildning

För närvarande sker den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) under 38 veckor fördelat på olika kurser i terminerna 2, 4, 5 och 6. Mer information om detta får du då utbildningen startat.

OBS! VFU sker endast i Dalarna (samt Norbergs kommun) utifrån avtal med Region Dalarna och länets samtliga kommuner. Du kommer att få möjlighet att göra VFU i inom den kommunala hälso- och sjukvården i någon av länets kommuner. Region Dalarna erbjuder VFU på något av länets sjukhus i Falun, Mora, Avesta eller Ludvika. VFU sker även vid vårdcentraler och ambulansstationer inom Region Dalarna samt inom psykiatrins öppen- eller slutenvård.  
Student kan inte ordna egen VFU-plats!

Senast granskad: