Ny student på Sjuksköterskeprogrammet

Välkommen till sjuksköterskeprogrammet! Här nedan får du information som kan vara viktig att känna till inför din programstart. Det är mycket nytt att sätta sig in i då man börjar att studera och vi ska stegvis under din start guida dig fram.

Utbildningsstart

Din utbildning startar med vår välkomstceremoni för alla nya studenter. Denna ceremoni sker måndagen den 29 augusti 2022 klockan 08.30. 

Välkomstceremoni

Introduktion 29 och 30 augusti 2022

Efter välkomstceremonin kommer den första programansvarigträffen att ske klockan 09.30-12.00 i sal FÖ5 på Campus Falun eller via zoomrum 101, hitta ditt zoomrum på vår webbplats. På denna sida kan du även ta del av mer information kring hur zoom fungerar. 

Schema för programstart och kommande programansvarigträffar. 

Måndag den 29 augusti och tisdag den 30 augusti kommer programstarten att fortsätta.

Onsdagen den 31 augusti är det kursintroduktion. Schema finns i kursrummet i Learn. 

För att din första tid på högskolan ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du förbereder dig och tar del av den information som vi kommer att ge vid introduktionen för programmet måndag och tisdag samt kursstart onsdag-fredag.

Första kursen - viktig start för dina studier

Genom att gå in på kurssidan Introduktion omvårdnad och etik kan du ta del av information om den första kursen. Klicka på länken ”Besök kursrum” för att besöka kursrummet i Learn. Under rubriken "Kursinformation" hittar du sådant som är bra att veta som schemalagda aktiviteter och vilken kurslitteratur som ska användas.

Undervisningens utformning

Studieform

Sjuksköterskeprogrammet består av distanstudier med VFU placerad i Dalarna och obligatoriska träffar och examinationer på campus och via nätet. Utbildningstakten är heltidsstudier under tre läsår. 

Vad innebär distansstudier hos oss?

Distansstudier vid sjuksköterskeprogrammet ger dig frihet att välja tid och rum för att delta vid de flesta av våra föreläsningar som både kan vara förinspelade eller direktsända. Den praktiska undervisningen sker alltid vid högskolans kliniska träningscenter (KTC) enligt fastställt schema.

Dalarnas kommuner samt Region Dalarna är våra stora aktörer som bistår oss med platser inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Det innebär att hela Dalarna är vårt utbildningsfält. Nästan en tredjedel av utbildningen sker i form av VFU.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kommer att genomföras någonstans inom Dalarnas län. Region Dalarna erbjuder VFU på något av länets sjukhus i Falun, Mora, Avesta eller Ludvika. VFU kan även ske vid vårdcentral, ambulansstation samt inom psykiatrins öppen- eller slutenvård inom Dalarnas län. VFU kommer även att ske inom den kommunala hälso- och sjukvården i någon av länets kommuner. Det gäller inte de studenter som är antagna på en plats i sjuksköterskeprogrammet med förlagd VFU i Norra Värmland.

Boende och resor ordnas och bekostas av studenten.

Student kan inte själv ordna VFU-plats utanför Dalarna.

Obligatoriska träffar

Antal obligatoriska träffar på Campus i Falun kan variera per kurs och termin. Två veckor innan respektive kurs startar finns ett schema tillgängligt. Obligatoriska träffar på campus är fördelade över kursen och är beroende av tillgängliga lokaler. Därav kan det se olika ut per kurs och termin. Det kan både vara enstaka dagar eller några dagar i rad. Under den första terminen är det planerat för 6 obligatoriska träffar i Falun. Det kommer även att ske fler schemalagda obligatoriska träffar via digitala mötesrum.

Examinationer

Examinationer kommer att ske på den tid och plats som är angiven i kursen. Vissa examinationer kommer att ske på distans med hjälp av webbaserade verktyg eller vid ett lärcentrum på annan ort. En del examinationer kommer endast att ske på Campus i Falun. Val av examinationsform är noggrant övervägt av kursansvarig och examinator. Rättssäkerheten är något som värderas högt och har en avgörande betydelse.

Förbered dig för dina studier

Under din studietid kommer du att använda den webbaserade lärplattformen, Learn. Ditt program är uppdelat i 16 olika kurser och varje kurs har ett eget kursrum. Det är i respektive kursrum du hittar schema, litteraturlista samt undervisningsmaterial och uppgifter. Kurslitteraturen köper eller lånar du på bibliotek.

När du har registrerat dig på din utbildnings första kurs så får du full tillgång till programmets första kursrum i Learn. Två veckor innan kursen startar kan du registrera dig på www.student.ladok.se. För att kunna registrera dig behöver du skapa en elektronisk identitet på activate.du.se. Ett checklista och mer inforamtion kring det du behöver göra och hur du gör detta finner du på vår välkomstsida för alla våra studenter.

Ditt programs första kurs är: Introduktion omvårdnad och etik och den pågår i 10 veckor. Därefter ska du läsa Anatomi och fysiologi 1 i 5 veckor och sedan avslutas terminen med 5 veckor i kursen Metoder för evidensbaserad vård 1.

Innehåll i övriga terminer kommer du att få information om när du börjat hos oss.

När kommer Verksamhetsförlagd utbildning att ske?

För närvarande sker den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i Dalarna under 38 veckor.

Termin 2 –   3 veckor

Termin 4 – 15 veckor

Termin 5 – 15 veckor

Termin 6 –   5 veckor

Mer information om VFU får du när utbildningen startat. 

OBS! VFU sker endast i Dalarna utifrån avtal med Region Dalarna och länets samtliga kommuner och det är inte möjligt att ordna egna VFU-platser.

Senast granskad:
Senast granskad: