Kurs SS1063

Nybörjarsvenska för internationella studenter IV

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2021

Kursens övergripande mål är att den studerande breddar och fördjupar sina kunskaper i svenska språket. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • tillgodogöra sig, återge och diskutera huvudinnehållet i texter av olika karaktär, såväl enklare skönlitterära som populärvetenskapliga fakta- eller tidningstexter
  • visa förmåga att tillämpa grundläggande grammatiska kunskaper genom att kritiskt granska och bearbeta sin egen eller en kurskamrats text och reflektera över såväl form som innehåll
  • hålla individuella muntliga presentationer på svenska inför en mindre grupp på ett sätt så att innehållet framgår klart
  • visa förmåga att bedöma, diskutera och bemöta en annan persons argument på lättförståelig svenska
  • reflektera över olika företeelser i det svenska samhället och jämföra dessa med egna erfarenheter i tal och skrift
Startar och slutar:
v13, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav:
  • Nybörjarsvenska för internationella studenter III, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V37QY
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig