Kurs GSP2SL

Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten på spanska kunna:
  • redogöra för och jämföra fonetiska och fonologiska aspekter av det spanska språket i spansktalande områden
  • visa kunskap om språkets fonologi i relation till stavnings- och betoningsregler
  • redogöra för fonetiska och fonologiska drag i olika spansktalande områden
  • kommentera innehållet i längre framställningar som visar olika register av den talade spanskan, såsom nyheter, TV-program, webbaserade audiovisuella medier och filmer
  • kommunicera muntligt med ett godtagbart uttal
  • argumentera om ett visst ämne samt genom egen muntlig framställning uppvisa ett sammanhängande och korrekt uttryck
  • tillämpa presentationsteknik i muntlig framställning.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Spanska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Spanska 3. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3JBK
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Arantxa Santos Muñoz