Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-28

Spanska I: Fonetik och muntlig språkfärdighet (GSP2SL)

V3GQL (VT24, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Nuño Álvarez, M. P., & et al. (2002). Fonética. Nivel avanzado B2 (2 uppl.). Madrid: Anaya ELE. ISBN: 9788466778411
  Bok / Antologi
 • Annat material: kompendium innehållande studiematerial, filmer och digitala publikationer (250 s)./ Other material: compendium containing study material, films and digital publications (250 p).
  Text

Referenslitteratur

 • Guitart, J. M. (2004). Sonido y sentido : teoría y práctica de la pronunciación del español con audio CD Washington, D.C: Georgetown University Press.
  Bok / Antologi
 • Hesslin Rider, I. (Red.). (2002). Norstedts Spansk-svensk / Svensk-spansk ordbok (127000 ord och fraser) Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
  Övrigt:http://www.ord.se/oversattning/spanska/
  Bok / Antologi
 • Iribarren, M. C. (2005). Fonética y fonología españolas Madrid: Sintesis.
  Bok / Antologi
 • Moreno Cortés, M. (2002). Didáctica de la prosodia del español : la acentuación y la entonación Madrid: Editorial Edinumen.
  Bok / Antologi
 • Quilis, A., & Fernández, J. A. (1990). Curso de fonética y fonología españolas (13 uppl.). Madrid: CSIC.
  Övrigt:13 ed. revisada y aumentada
  Bok / Antologi
 • Quilis, A. (1997). Principios de fonología y fonética españolas Madrid: Arco/Libros. ISBN: 978-84-7635-250-2
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española Madrid Calpe: Espasa.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas Madrid: Santillana.
  Övrigt:http://buscon.rae.es/dpdI/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española Madrid: Espasa Calpe.
  Bok / Antologi
 • VV, AA. (2010). Diccionario de americanismos Madrid: Santillana.
  Bok / Antologi