Kurs GPR2XS

Portugisiska: Fonetik och muntlig språkfärdighet I

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda grundläggande fonetiska begrepp för att muntligt beskriva portugisiskans ljudsystem och redogöra för skillnader och likheter med andra språk samt mellan portugisiska språkvarieteter
  • visa förståelse för olika aspekter av portugisiskans ljudsystem som betonings- och intonationsmönster och uttala portugisiska ord och meningar på ett sätt som främjar förståelse på målspråket
  • genomföra kortare muntliga föredrag på portugisiska.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 42, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Portugisiska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav :
  • Portugisiska: Grundläggande kurs II 15 hp
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3JFZ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Chatarina Edfeldt