Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2024-05-20

Portugisiska: Fonetik och muntlig språkfärdighet I (GPR2XS)

H3JGH (HT24, 50%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 3, ORD)

Litteratur

 • Ackerlind, S. R., & Jones-Kellogg, R. (2011). Portuguese: A Reference Manual (valfri upplaga). Austin: U of Texas P.
  Läsanvisning:Valda delar. E-bok Högskolan Dalarnas bibliotek
  Bok / Antologi
 • Zampaulo, A. (2018). Os sons do português : uma introdução prática à fonética e à pronúncia da língua portuguesa (1 uppl.). Milton: Taylor & Francis Group. ISBN: 9781315399454
  Läsanvisning:Ett urval. E-bok Högskolan Dalarna
  Bok / Antologi
 • Kompendium med texter delas ut vid kursstart. (ca 20 sidor).
  Text
 • Kompendium med övrigt nätbaserat material tillhandahålls av lärare under kursen..
  Text
 • Tre portugisiskspråkiga filmer /Three Portuguese-speaking films.
  Text

Referenslitteratur

 • Engstrand, O. (2009). Fonetic Light Malmö: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Mateus, M. H. (2002). The Phonology of Portuguese Oxford: University Press.
  Bok / Antologi