Kurs GPG2DU

Examensarbete för förskollärarexamen

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 8, 2024

Det övergripande målet är att den studerande, efter avslutad kurs och inför den kommande yrkesverksamheten, ska kunna tillgodogöra sig vetenskapliga rön med relevans för förskolläraryrket samt själv kunna genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete inom ett avgränsat förskolepedagogiskt område och därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa fördjupade kunskaper om ett för förskolan relevant och avgränsat förskolepedagogiskt område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
 • visa förmåga att undersöka, kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
 • visa förmåga att, i relation till tidigare forskning med relevans för förskolan som fält, formulera en egen problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • visa förmåga att inom ramen för undersökningen göra relevanta forskningsetiska ställningstaganden
 • visa förmåga att självständigt välja, motivera och tillämpa metodik för datainsamling och analys anpassat efter arbetets syfte
 • visa förmåga att göra empiriskt väl underbyggda analyser med stöd av för arbetet centrala analytiska verktyg
 • visa förmåga att konstruktivt och kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete med avseende på innehåll, struktur och relevans för arbete i förskolan
 • visa färdighet i att med god språklig behandling presentera undersökningen och dess resultat i en uppsats enligt vedertagen vetenskaplig akribi.
Startar och slutar:
vecka 8, 2024 - vecka 17, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för förskollärare, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3HPH
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 46, 2024

Det övergripande målet är att den studerande, efter avslutad kurs och inför den kommande yrkesverksamheten, ska kunna tillgodogöra sig vetenskapliga rön med relevans för förskolläraryrket samt själv kunna genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete inom ett avgränsat förskolepedagogiskt område och därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • visa fördjupade kunskaper om ett för förskolan relevant och avgränsat förskolepedagogiskt område omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
 • visa förmåga att undersöka, kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
 • visa förmåga att, i relation till tidigare forskning med relevans för förskolan som fält, formulera en egen problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • visa förmåga att inom ramen för undersökningen göra relevanta forskningsetiska ställningstaganden
 • visa förmåga att självständigt välja, motivera och tillämpa metodik för datainsamling och analys anpassat efter arbetets syfte
 • visa förmåga att göra empiriskt väl underbyggda analyser med stöd av för arbetet centrala analytiska verktyg
 • visa förmåga att konstruktivt och kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete med avseende på innehåll, struktur och relevans för arbete i förskolan
 • visa färdighet i att med god språklig behandling presentera undersökningen och dess resultat i en uppsats enligt vedertagen vetenskaplig akribi.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för förskollärare, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3K2W
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig