Kurs ASR25U

Ledarskap och organisation inom hälso- och sjukvårdssystem

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • problematisera principer som ligger till grund för rättssäkerhet och effektivitet i hälso- och sjukvårdens organisation
  • problematisera och reflektera över olika teorier i organisation och ledarskap
  • visa fördjupad förståelse för teamarbete, kommunikation och arbetsrelationer inom och mellan olika delar av en organisation
  • skriftligt redovisa utvecklingen av ett förbättringsarbete i global sexuell och reproduktiv hälsa inom hälso- och sjukvårdens organisation i låg-, medel-, och höginkomstkontext.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt huvudområde och Engelska 6
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3G4L
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet