Kurs AIK232

Data Warehousing

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2020

Kursen introducerar relationsdatabaskonceptet och systemteori. Metoder för att utforma och utveckla databassystem behandlas. Kursen behandlar även kunskap om hur och varför databaser används i företag, myndigheter och organisationer.

I kursen behandlas även centrala begrepp inom området för Data Warehousing och hur arkitekturen i Data Warehouse är uppbyggda i allmänhet. Vidare behandlas olika typer av datamodeller, t.ex. Dimensional Data Store enligt Kimboll-modellen, och Normalized Data Store enligt Immon-modellen. Kursen tar även upp terminologi som ETL-processer, OLAP, Data Mart, Data Lake, operativa databaser och vanligt förekommande datakällor.

Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen 180 hp i ämnet statistik, nationalekonomi, företagsekonomi, datavetenskap, informationssystem och informationshantering eller motsvarande examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper
  • Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H37VY
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig