Kurs AFR236

Den fransktalande världen: Litteratur, kultur och översättning

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten på franska kunna:

  • tillämpa inter- och transkulturella perspektiv på litteratur från den fransktalande världen
  • i egen text analysera och diskutera hur litteratur från den fransktalande världen möter läsare från Frankrike
  • i egen text analysera och diskutera hur litteratur från den fransktalande världen i översatt form möter läsare från andra språkområden än det franska
  • tillämpa centrala perspektiv inom översättningsteori samt reflektera över hur sociala och kulturella sammanhang påverkar översättningspraktiker.