Skolprojekt

Bli inspirerad av tidigare utförda projekt, läs om riktlinjer och kriterier samt ladda ner ansökan.

Bilden visar tre lärare och frågan "Vad tycker lärare om teknikerjaktens skolprojekt?"

Lärarna svarar på fyra olika frågor

Senast granskad:
Senast granskad: