Utbildningar och forskning kopplat till Northvolts behov av kompetens

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Northvolts etablering i Borlänge innebär 1000 nya arbetstillfällen till Dalarna. För att möta den nya batterifabrikens behov av omfattande kompetensförsörjning på flera nivåer avser Högskolan Dalarna se över både utbildningar och forskning i samverkan med Northvolt.
Jonas Tosteby och Maria Jansdotter Samuelsson står vid ett cafébord i ljusgården på Campus Falun
Jonas Tosteby, vicerektor för utbildning, och Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor för hållbar utveckling och samverkan. Madelene Håll

Maria Jansdotter Samuelsson är vicerektor för hållbar utveckling och samverkan på Högskolan Dalarna. Hon har ett övergripande ansvar att utveckla högskolans arbete med hållbar utveckling och ser möjligheter till kunskapsutveckling och samarbeten med regionala aktörer i Dalarna i och med Northvolts etablering.

– Att vi får en ny framträdande industriaktör med långsiktigt fokus i regionen kommer att möjliggöra nya kontaktytor för samverkan och utveckling. Helt klart kommer Northvolts etablering i Borlänge att påverka utvecklingen framöver på Högskolan Dalarna, både vad gäller våra utbildningar och forskning, säger Maria Jansdotter Samuelsson.

Redan nu utbildar Högskolan Dalarna studenter inom olika kompetensområden som Northvolt efterfrågar, främst inom teknik och data men även andra kompetensområden. Men det kommer troligen påverka vårt befintliga utbildningsutbud i relation till den kompetens som Northvolt efterfrågar då de är en aktör med långsiktigt fokus. Jonas Tosteby är vicerektor för utbildning på Högskolan Dalarna.

– Det kan till exempel handla om att justera och utveckla utbudet inom våra program och kurser och att ta fram särskilda uppdragsutbildningar tillsammans med Northvolt och andra företag. På institutionen för information och teknik pågår redan idag ett projekt kopplat till utvecklingen av framtidens ingenjörsutbildningar, teknik 500. Det arbetet medför att vi står väl rustade för att svara upp mot förändrade kompetensbehov i regionen, säger Jonas Tosteby.

Högskolan arbetar för hållbar utveckling och tillväxt i Dalarna

Samverkan för Högskolan Dalarna handlar om att skapa kontakter och utbyten med såväl näringsliv som offentligfinansierade aktörer för att åstadkomma ömsesidig utveckling. Det kan handla om utvecklingsprojekt kopplat till något forskningsområde, i vårt samverkansavtal med Hitachi är till exempel solenergiforskningen särskilt aktuell. Samverkan runt examensarbeten och medverkan i undervisning eller kompetensutveckling är andra vanliga exempel där vi samarbetar med företag i regionen. Sådana samarbeten ser vi kan bli möjliga tillsammans med Northvolt på sikt.

– Högskolan verkar för att etablera och underhålla relationer med regionala aktörer där vi på olika sätt uppnår ömsesidig nytta. Näringslivet är förstås viktigt, men vi har också många goda exempel där vi samverkar inom utbildning och forskning kopplat till skola, vård och omsorg. Utbildningar inom de fälten förutsätter praktikplaceringar för studenter under en ganska stor del av utbildningstiden. Vi bedriver också omfattande praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete inom dessa områden, säger Maria Jansdotter Samuelsson.

Högskolan arbetar för att bidra till en hållbar utveckling och för att motverka klimatförändringarna genom forskning, undervisning och samverkan.

– Northvolts produktion ligger också i linje med insatser för klimatomställning där vi på högskolan redan samverkar med regionala aktörer på olika sätt. Nu kan vi etablera ett ännu mer kraftfullt arbete i riktning mot ett mer hållbart samhälle, säger Maria Jansdotter Samuelsson.

Kontakt
Maria Jansdotter Samuelsson
Vicerektor hållbar utveckling och samverkan (Tjänstledig)
Jonas Tosteby
Vicerektor Utbildning
Senast granskad:
Senast granskad: