Högskolan Dalarna utökar samarbetet med Hitachi ABB Power Grids

Under onsdagen, den 9 september, tecknade Högskolan Dalarna och Hitachi ABB Power Grids ett samarbetsavtal för att bidra till regionens behov av framtida arbetskraft.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Jenny Larsson, vd för Hitachi ABB Power Grids i Sverige och Martin Norsell, rektor vid Högskolan Dalarna signerar avtal. Fotograf: Maria Jansson
Avtalet signerades av Jenny Larsson, vd för Hitachi ABB Power Grids i Sverige och Martin Norsell, rektor vid Högskolan Dalarna.

– Kompetensbehovet inom flera områden i regionen är stort, inte minst inom teknikområdet. Tillsammans med Hitachi ABB Power Grids, kan vi bidra till kunskapsutveckling, samhällsnytta och skapa goda utbildningsmöjligheter på flera olika sätt, säger rektor Martin Norsell.

Högskolan Dalarna och Hitachi ABB Power Grids har sedan tidigare ett pågående samarbete i form av gästföreläsningar, examensarbete och gemensamma projekt.
 
– Jag är väldigt glad att vi kan utöka vårt samarbete ytterligare. Detta partnerskapsavtal, som bland annat inriktas mot teknikområdet och personal- och arbetslivsfrågor, kommer att ge mycket positiv input till såväl utbildning som forskning vid Högskolan Dalarna. Miljö, klimat och hållbar utveckling är självklara inslag i våra utbildningar och vår forskning. Vi erbjuder tillgång till vetenskapligt baserad kunskap och resurser samtidigt som våra forskare och studenter erbjuds möjlighet till värdefull kunskap och erfarenheter som Hitachi ABB Grids besitter, säger rektor Martin Norsell.

Jörgen Elbe, Sigrid Saveljeff, Håkan Flink, Martin Norsell, Jenny Larsson, Andreas Wrener, Anna Hellman, Peter Forsberg och Filip Elveling

Vid besöket deltog från vänster främre raden; Jörgen Elbe, prorektor och Sigrid Saveljeff, vicerektor samverkan, båda Högskolan Dalarna samt Håkan Flink, strategisk kompetenstillväxt vid Hitachi ABB Power Grids och Martin Norsell, rektor, Högskolan Dalarna. Bakre raden; Jenny Larsson, vd, Andreas Wrener, chef högspänningsprodukter, Anna Hellman, HRBP på HVDC, Peter Forsberg, R&D specialist och Filip Elveling, ansvarig samhällskontakter, samtliga Hitachi ABB Power Grids.

Högskolan Dalarna har en lång tradition av nära samverkan med företag och offentlig sektor när det gäller kompetensförsörjning, utbildning, forskning och verksamhetsutveckling.
 
– En av Högskolan Dalarnas styrkeområden är samverkan med arbetslivet inom utbildning och forskning. Det arbete som vi bedriver inom området, bidrar till utvecklingen av näringslivet, men förbättrar även förutsättningarna för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalité. Vi har ett gemensamt intresse i att bidra till en gynnsam samhällsutveckling som baseras på vetenskaplig grund, och vi är därför väldigt glada över vårt fortsatta samarbete med Hitachi ABB Power Grids, säger Sigrid Saveljeff, vicerektor samverkan.
 
– Avtalet som signerades idag, är ett bra exempel på ett långsiktigt utbildnings- och forskningssamarbete och vi ser fram emot att tillsammans med Hitatchi ABB Power Grids fortsätta verka för utveckling av högkvalitativ utbildning och forskning samt att bidra till fortsatt kompetensförsörjning inom ett flertal områden, avslutar Jörgen Elbe, prorektor.

Senast granskad:
Senast granskad: