Etablering i Borlänge ökar möjligheter till kunskapsutveckling

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under fredagen den 25 februari meddelade företaget Northvolt att de ska etablerar en av sina batterifabriker i Borlänge. Statens utmaning är nu att förse de framväxande företagen med kompetent personal.
Maria Jansdotter Samuelsson
Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling och samverkan vid Högskolan Dalarna

Northvolt planerar att redan 2024 vara i gång med produktionen och räknar med att anställa upp till 1 000 personer.

– Ett mycket glädjande besked. Kompetensbehovet inom flera områden i regionen är stort och vi kan bidra med goda utbildningsmöjligheter och kompetensförsörjning på flera olika sätt. Northvolts etablering kommer även att ge en mycket positiv input till såväl utbildningen som forskningen vid Högskolan Dalarna. Tillsammans kan vi bidra till kunskapsutveckling och samhällsnytta på flera olika sätt, säger Martin Norsell, rektor vid Högskolan Dalarna.

– Ett av Högskolan Dalarnas styrkeområden är samverkan med arbetslivet inom utbildning och forskning. Det samverkansarbete som vi bedriver bidrar till utvecklingen av näringslivet, men förbättrar även förutsättningarna för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Vi har ett gemensamt intresse i att bidra till en hållbar samhällsutveckling, där en viktig del är insatser för klimatomställning, säger Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor hållbar utveckling och samverkan vid Högskolan Dalarna.

 

Northvolt to transform closed paper mill in Sweden into new gigafactory

Northvolt bygger batterifabrik i Borlänge

Senast granskad:
Senast granskad: