Tidigare akademiska högtider

Sedan 2004 har akademisk högtid firats vart annat år vid Högskolan Dalarna.

Akademiska ceremonier med rektorsinstallation och hedrande av akademiska bedrifter har firats vid Högskolan Dalarna sedan mitten på nittiotalet. Det nuvarande formatet på ceremonin har med något undantag firats vartannat år sedan 2004.

Akademisk högtid 2023

Under akademisk högtid 2023 promoverades två hedersdoktorer och åtta doktorer. Sju professorer installerades, samt en gästprofessor och en adjungerad professor välkomnades. 12 docenter, fem doktorer som examinerats vid annat lärosäte och fem lärare som på pedagogiska meriter hållit utmärkelsen meriterad och excellenta lärare uppmärksammades. Under högtiden delades även alumnpris, samverkanspriser och pedagogiskt pris ut.

Högtidsskrift 2023 (pdf)

Akademisk högtid 2021

Under akademisk högtid 2021 promoverades en hedersdoktor och 21 doktorer. Under högtiden uppmärksammades också två gästprofessorer, 14 professorer och 12 docenter.

Dessutom fick de lärare som på pedagogiska meriter hållit utmärkelsen meriterad lärare eller excellent lärare ett diplom. Under högtiden delades även alumnpris, samverkanspris och pedagogiskt pris ut.

Högtidsskrift 2021 (pdf, 5,2 MB)

Akademisk högtid 2019

Under akademisk högtid 2019 promoverades en hedersdoktor och två egna doktorer som fullgjort hela sin forskarutbildning på Högskolan Dalarna. 11 doktorer som erhållit doktorsexamen vid annat lärosäte uppmärksammades.

Fyra professorer och 14 forskare som blivit docenter uppmärksammades.

Dessutom fick de lärare som på pedagogiska meriter hållit utmärkelsen meriterad lärare eller excellent lärare ett diplom. Under högtiden delades även alumnpris, samverkanspris och pedagogiskt pris ut.

Högtidskrift 2019 (pdf, 9.4 MB)

Akademisk högtid 2017

Två hedersdoktorer promoverades. Fyra egna doktorer promoveras där en har fullgjort hela sin forskarutbildning på Högskolan Dalarna och 25 doktorer som erhållit doktorsexamen vid annat lärosäte uppmärksammades.

Åtta professorer och en gästprofessor firades. 17 forskare som blivit docenter  uppmärksammades.

Dessutom uppmärksammades de lärare som på pedagogiska meriter hållit utmärkelsen meriterad lärare eller excellent lärare med ett diplom. Alumnpris delades ut, samt två samverkanspriser, ett till en extern samarbetspartner och ett till en av Högskolans medarbetare. Dalarnas studentkår delade ut ett pedagogiskt pris.

Högtidskrift 2017 (pdf, 9.4 MB)

Akademisk högtid 2015

Vid Akademisk högtid 2015 promoverades Högskolan Dalarnas första egenutbildade doktor. Under ceremonin hyllades även högskolan sina nya professorer, nya docenter och nya doktorer.

Vid Akademisk högtid 2015 utdelades också ett samverkanspris och ett pedagogiskt pris.

Program 2015 (pdf, 86 kB)

Akademisk högtid 2013

Vid Akademisk högtid 2013 hyllade Högskolan Dalarna sina nya professorer, nya docenter och nya doktorer. Sammanlagt firades sju professorer, fyra gästprofessorer, två adjungerade professorer tolv docenter och 28 doktorer.

Vid Akademisk högtid 2013 utdelades också ett Samverkanspris och ett pedagogiskt pris.

Högtidsskrift 2013 (pdf, 1.2 MB)

Samverkanspris och pedagogiskt pris 2013 (pdf, 189 kB)

Akademisk högtid 2010

Högskolan Dalarnas nya rektor sedan den 1 juli 2010, Marita Hilliges, installerades på den största akademiska högtiden hittills. Sammanlagt firades åtta professorer, fem gästprofessorer, sex docenter och 22 doktorer.

Program 2010 (pdf, 101 kB)

Högtidsskrift 2010 (pdf, 5 MB)

Akademisk högtid 2008

Vid Akademisk högtid 2008 hyllade Högskolan Dalarna sina nya professorer, nya docenter och nya doktorer.

Akademisk högtid 2006

Vid Akademisk högtid 2006 hyllade Högskolan Dalarna sina nya professorer, nya docenter och nya doktorer. 2006 var det sex nya professorer, 11 nya docenter och 14 nya doktorer som uppmärksammades.

Högtidsskrift 2006 (pdf, 6.3 MB)

Akademisk högtid 2004

Vid Akademisk högtid 2004 installerades rektor Agneta Stark. Dessutom hyllade Högskolan Dalarna sina tio nya professorer, fem nya docenter och 17 nya doktorer.

Högtidsskrift 2004 (pdf, 0.5 MB)

Senast granskad:
Senast granskad: