Årets alumn

Alumnpriset delas ut till en tidigare student som använder sina kunskaper från Högskolan Dalarna för att skapa ett gott samhälle. Studenten är en god förebild för andra studenter och en god ambassadör för Högskolan Dalarna.

Årets alumn är en person som:

  • använder sina kunskaper från Högskolan Dalarna för att skapa ett gott samhälle
  • är eller har varit delaktig i samverkan med Högskolan Dalarna
  • är en god förebild för andra studenter vid Högskolan Dalarna
  • är en god ambassadör för Högskolan Dalarna.

Tidigare pristagare

Årets alumn 2021 – Linda Forssell Asp

Linda Forssell AspLindaalumn.png

Linda Forssell Asp, lärare och tidigare student vid Högskolan Dalarnas lärarutbildning. Linda får ta emot högskolans alumnpris för att hon inspirerar, motiverar och sprider glädje och kunskap till både elever och lärarkollegor genom ”Lindas klassrum” i sociala medier. Hon har dessutom utsetts till årets lärare i Dalarna och årets ledstjärna av Lärargalan som uppmärksammar förebilder inom läraryrket.

– Det känns otroligt ärofyllt att få en utmärkelse för att man gör ett bra jobb och jag är mycket tacksam över att ha tilldelats alumnpriset. Att få vara del i barns utveckling och undervisa elever är väldigt roligt och utmanande.

Varje dag möter Linda elever och kollegor, i klassrummet och i sociala medier, för att dela med sig av eget och andras material som skapar mervärde i undervisningen. Linda är läraren som ger lärarinspiration – både inspiration att lära sig och till läraryrket

– Jag tycker om att undervisa eftersom det hela tiden utmanar mig och engagerar mig. Jag känner att jag utvecklas och tycker att det är lika roligt nu som när jag var nyutexaminerad. Kunskap är viktigt och jag tycker om att förmedla kunskap genom att undervisa, säger Linda Forssell Asp.

Motivering

Linda Forssell Asp använder sin kunskap och sin vardag som lärare för att inspirera, motivera och påvisa att läraryrket är fantastiskt. Varje dag möter Linda elever och kollegor, i klassrummet och i sociala medier, för att dela med sig av eget och andras material som skapar mervärde i undervisningen. Linda är läraren som ger lärarinspiration – både inspiration
att lära sig och till läraryrket.

 

Årets alumn 2019 – Cia Embretsen

Cia Embretsen

Cia Embretsen har genom sitt arbete och sin utbildning från Högskolan Dalarna visat att kunskap gör skillnad. Sin kunskap har hon använt för att skapa ett gott samhälle så att nyanlända ska känna sig välkomna och bli en del av samhället och gemenskapen. En del av hennes engagemang är kopplat till det välkända somaliska bandylaget som bland annat gav upphov till att för första gången någonsin representera Somalia i bandy-VM. En annan del av engagemanget är projektet ”Öppna ditt hem” där nyanlända erbjuds boende av och tillsammans med privatpersoner

Årets alum 2017 – Maria Swartling och Rickard Lyko

Maria Swartling, ScanArc Plasma Technologies AB


Maria Swartling har under många år använt sina kunskaper från Högskolan Dalarna till att göra vår värld säkrare genom att reducera gifter och avfall. Som metallurg har hon hittat nya sätt att återvinna metaller från farliga restprodukter från industrin. Via ett brett kontaktnät av forskare har hon hittat innovativa vägar för att återvinna resurser som annars varit en belastning för vår planet. I sina många kontakter med Högskolan har hon sedan gett våra studenter möjlighet att ta del av utvecklingen. Den gamla bruksorten
Hofors har varit navet i detta internationella arbete, vilket gett nya möjligheter och nytt liv.

Rickard Lyko, Lyko Group AB


Rickard Lyko återvände till hemmet i Vansbro efter studier i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna. Dessförinnan hade han hunnit med att vara utbytesstudent i Sydafrika och Australien. Hans farfar hade efter flykten från Nazitysklands koncentrationsläger etablerat sig som frisör i Vansbro. Via hans far lades sedan grunden till den verksamhet som Lyko nu skulle ta över. Med säker hand och stor innovationsförmåga byggde han upp ett av Sveriges mest snabbväxande företag. Den konsekventa lokaliseringen till hembygden, där e-handelns potential utnyttjas fullt ut, har starkt bidragit till att Vansbro idag har bland den lägsta arbetslösheten i landet utanför storstäderna

Årets alumn 2015 – Martin Olsén

Martin Olsén

Martin studerade Datateknik vid Högskolan Dalarna och arbetar numera som konsultchef vid Sogeti i Borlänge.  Årets alumn har under många år visat ett stort och genuint intresse för att arbeta med Högskolan. Som föreläsare har han varit en inspirationskälla för många och som handledare för ett flertal examensarbeten har han väglett och motiverat enskilda studenter. Genom att använda fallstudier har han låtit studenter få en djupare inblick i yrkeslivets verklighet. Årets alumn har också varit en engagerad och lyhörd handledare för akademiker med utländsk bakgrund.

Samtidigt som han på så sätt bidragit till en bred och fördjupad samverkan mellan samhället och Högskolan Dalarna, har årets alumn också varit en god förebild för våra studenter och en god ambassadör för Högskolan. 

Senast granskad:
Senast granskad: