Sakkunnig
1 min läsning

Vi välkomnar dig som sakkunnig till Högskolan Dalarna. På denna sida hittar du information och blanketter som du behöver för att genomföra ditt uppdrag.

Uppdraget som sakkunnig är att bereda anställningsärende åt Högskolan Dalarnas Anställningsförslagsutskott och genom en bedömning förse utskottet med ett beslutsunderlag. Uppdraget innebär att granska de sökandes handlingar och bedöma deras vetenskapliga/konstnärliga och pedagogiska skicklighet samt övriga kvalifikationer som finns i anställningsprofilen för den aktuella befattningen.

Till stöd för din bedömning har du:

  • Högskolan Dalarnas anställningsordning
  • Regler för antagning som docent vid Högskolan Dalarna
  • Instruktioner till sakkunniga för aktuell befattning
  • Mall för pedagogisk meritportfölj
  • Ansökningshandlingar för alla som sökt befattningen (finns i ReachMee)
  • Anställningsprofilen för aktuell befattning finns i ReachMee

Ansökningshandlingar

Högskolan Dalarna publicerar sina annonser och tar in alla ansökningshandlingar genom rekryteringssystemet ReachMee. Den sökande kommer att ha möjlighet att komplettera sin ansökan med icke elektroniska handlingar. De handlingarna kommer i så fall att skickas till dig.

Logga in med det användarnamn och lösenord som mailats ut.

Logga in i ReachMee

Senast granskad: