Instruktioner till sakkunniga

Vi välkomnar dig som sakkunnig till Högskolan Dalarna. På denna sida hittar du information och blanketter som du behöver för att genomföra ditt uppdrag.

Uppdraget som sakkunnig innebär att bereda anställningsärende åt Högskolan Dalarna. Du som sakkunnig skall individuellt utforma ditt utlåtande och samarbete med andra sakkunniga är alltså inte tillåtet.

Genom din bedömning förser du anställningsförslagsutskottet med underlag för rektorsbeslut. Uppdraget innebär att granska de sökandes handlingar och bedöma deras vetenskapliga/konstnärliga och pedagogiska skicklighet samt övriga relevanta kvalifikationer för den aktuella befattningen. Ersättning utgår inte för sökande som är uppenbart obehöriga.

 

Sakkunnigutlåtandet ska ställas upp enligt följande struktur:

Beskrivning av de sökande

Ge en kortfattad beskrivning av var och en av de sökande. Den behöver inte innehålla något utförligt referat eller en detaljerad beskrivning av enskilda texter. Beskrivningen kan med fördel begränsas till en sida per sökande.

Bedömning av de sökande

Gör en bedömning av de sökande som bedöms vara behöriga för den aktuella tjänsten. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i Högskolan Dalarnas anställningsordning samt annonstexten för aktuell tillsättning. I denna del av utlåtandet är det viktigt att en värdering görs av de sökande utifrån aktuella krav. Bedömningen bör för var och en av de sökande grupperas i nedanstående kategorier.

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Övriga meriter av vikt för anställningen
 • Rangordning av de sökande

Rangordning skall ske i följande kategorier:

 1.  Behörig med god matchning
 2. Behörig
 3. Ej behörig.
  I de fall det finns flera sökande i var och en av ranggrupperna skall dessa rangordnas.

Ansökningshandlingar

Här hittar du ansökningshandlingarna. Högskolan Dalarna publicerar sina annonser och tar in alla ansökningshandlingar genom rekryteringssystemet ReachMee.

I systemet hittar du:

 • Ansökningshandlingar för alla som sökt befattningen
 • Anställningsprofilen för aktuell befattning.
  Användarnamn och lösenord mejlas till dig.
  Logga in i ReachMee

Styrdokument som krävs för bedömningen:

Stöddokument:

Senast granskad: