Studentens väg – från antagning till examen

Här hittar du övergripande generell information om stödet för hela studentens väg, från att studenten gör sin ansökan fram till att den avslutar sina studier.

Nyheter

Högskolan Dalarna har i över 20 år utvecklat och erbjudit distansundervisning. Genom att kombinera teknisk innovation med pedagogisk utveckling har vi skapat en tillgänglig och flexibel lärmiljö som möter dagens utbildningsbehov.

Till nyhetsarkivet