Stöd för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Studenter som vill skjuta upp sin studiestart eller göra uppehåll i sina studier kan ansöka om det. Det krävs särskilda skäl för att bli beviljad anstånd med studiestart eller studieuppehåll.

Anstånd

En student som har blivit antagen till en utbildning men inte kan påbörja den kan ansöka om att få skjuta upp sin studiestart, något som också kan kallas anstånd med studiestart. Den som vill ansöka om anstånd behöver göra ansökan innan den har registrerat sig och påbörjat sin utbildning.

När vi beviljar ett anstånd får den sökande behålla sin plats på utbildningen och påbörja den vid ett senare tillfälle. För att vara garanterad en plats på utbildningen efter anstånd behöver studenten göra anmälan på antagning.se innan sista anmälningsdag. Beslutet om anstånd måste då skickas med anmälan.

Beslut om anstånd fattas av handläggare på avdelningen för studentservice och utbildningsadministration.

Studieuppehåll

En student som har påbörjat sin utbildning och av någon anledning behöver göra ett uppehåll i sina studier ska ansöka om studieuppehåll. Ett studieuppehåll innebär att studenten gör ett uppehåll i utbildningen under en bestämd tid. Ett studieuppehåll kan beviljas på max 18 månader.

Skäl för anstånd och studieuppehåll

För att studenten ska kunna få sitt anstånd eller studieuppehåll beviljat så behöver studenten hänvisa till särskilda skäl. Högskolans bedömning sker utifrån Universitets- och högskolerådets beslutade föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll, UHRFS 2016:1, som listar t.ex. följande skäl:

  • sociala och medicinska skäl
  • vård av barn
  • studentfackliga uppdrag
  • värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, eller
  • tidsbegränsad provanställning/tjänstgöring i Försvarsmakten

Ansökan och beslut om studieuppehåll

Studenten ansöker om studieuppehåll genom att fylla i blanketten "Ansökan om studieuppehåll". Ansökan hanteras av handläggare på studentservice som bereder underlaget utifrån studentens ansökan. Underlaget skickas till dig som programansvarig för hörande. Beslut om studieuppehåll fattas efter det av handläggare på studentservice.

Ansökan om studieuppehåll (blankett)

Det är viktigt att du som programansvarig tar hänsyn till vilket startdatum studenten avser återuppta studierna, för att kunna ge studenten bästa förutsättningarna för att kunna återuppta sina studier efter studieuppehållets slut.

Studieuppehåll för student med uppehållstillstånd

Om studenten har ett uppehållstillstånd i Sverige på grund av studier och sedan gör ett studieuppehåll kan Migrationsverket återkalla uppehållstillståndet.

Återuppta studierna efter studieuppehåll

När studenten ska återuppta sina studier efter ett studieuppehåll ska den kontakta studieadministratör och programansvarig i god tid för planering av de fortsatta studierna. Studenten kontaktar oss via support@du.se. Efter planering av de fortsatta studierna gör studenten anmälan till kurser ska via antagning.se. Studenten måste anmäla sig senast sista anmälningsdag för den terminen studenten ska återuppta sina studier för att ha rätt till platsgaranti.

Senast granskad: