Stöd för antagning till senare del av program

Här finns information och rutiner gällande antagning till senare del av program. Senare del av program är till för studenter som vill påbörja ett program från termin två eller senare.

Vad är senare del av program?

Senare del av program ger studenter möjlighet att påbörja ett program vid Högskolan Dalarna senare än första terminen av programmet. Studenten behöver då ha läst minst motsvarande programmets första termin på Högskolan Dalarna eller ett annat lärosäte. Studenter som påbörjat ett program vid Högskolan Dalarna och avbrutit eller haft uppehåll från studierna utan beslutat studieuppehåll, och som vill återuppta sina programstudier behöver också söka antagning till senare del av program. Även studenter som läst fristående kurser och vill avsluta sina studier inom ett program kan söka till senare del av program.

Fördelen med att ha programmet öppet för anmälan till senare del är att er bedömning hinner ske innan terminsstart. Studenter får då besked i god tid om de blir antagna eller inte. Det är därför viktigt att alla anmälningar behandlas av programansvariga.

Vid ansökning till senare del vet ni också redan innan terminsstart hur många studenter ni får på varje termin av programmet eftersom antagningstal sätts för varje termin för program som är öppna för anmälan till senare del.

Sökande till senare del av program kan bedömas som behörig, behörig med villkor eller obehörig. Behörig med villkor betyder att de måste uppfylla vissa krav för att få registrera sig på programmets kurser den termin de erbjuds en plats på. Exempelvis kan en student som läser första terminen vid ansökan ha som villkor att ha minst 30 högskolepoäng avklarade vid registrering.

När studenten har ansökt till senare del av program finns möjlighet att be sökande fylla i Studentversion av ISP med information om vad de tidigare läst och hur det motsvarar programmets kurser/upplägg. Det underlaget kan användas som stöd för er som programansvariga i att upprätta studentens individuella studieplanering.

Programansvarigas ansvar i korthet

Programansvariga som väljer att ha sitt program öppet för anmälan till senare del av program har ansvar för följande:

  • Beslutar i samråd med prefekt om annonsering om senare del av program ska ske.
  • Beslutar i samråd med prefekt om anmälningsalternativet ska stängas efter sista anmälningsdag eller vara öppen för sen anmälan.
  • Bedömer via NyA-webben de anmälningar till senare del som finns för bedömning efter ansökningsperioden. Studentversion av ISP kan användas om så önskas.
  • Dokumenterar resultat av bedömningen i NyA-webben. För behöriga sökande anges vilken termin och kurser den sökande bedöms behörig till. För obehöriga sökande anges motivering.
  • Beslutar i samråd med prefekt om antagningstal per termin för program som varit sökbara för senare del.
  • Upprättar en ISP för varje antagen student enligt rutin för ISP.
  • Skickar ISP:n till studenter som är antagna till senare del av program och som begär det. Här är det viktigt att också informera om att studenterna själva behöver ansöka om tillgodoräknande av sina tidigare studier.

Studentservice granskar och beslutar

Antagningen granskar så att sökande uppfyller behörighetskravet till programmet och har poäng motsvarande minst programmets första termin. Antagningen kan på begäran från programansvarige också granska att den sökande har laddat upp rätt dokument, eller att rätt meriter finns i antagningssystemet NyA. Efter att programansvariga bedömt anmälningarna fattar antagningshandläggare beslut om sökande är behörig eller inte. Vid konkurrens om platserna görs ett urval baserat på avklarade akademiska poäng. Studenter vid Högskolan Dalarna har förtur till lediga platser på senare del av program.

Senast granskad: