Studenter från land utanför EU/EES

Studenter som är medborgare i länder utanför EU/EES eller Schweiz måste betala avgifter och måste ansöka om uppehållstillstånd för studier hos Migrationsverket när de blivit antagna.

Studenter som är medborgare i länder utanför EU/EES eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgifter. Studenter som har ett uppehållstillstånd av annan orsak än studier eller deltar i utbytesprogram, som till exempel Erasmus, eller studerar på forskarnivå är undantagna från kravet på avgifter. Information om undantag från kravet att betala studieavgift finns att läsa på antagning.se.

Först betalas en anmälningsavgift till UHR i samband med anmälan. När studenten är antagen betalas studieavgift direkt till Högskolan Dalarna. Utbildningen är prissatt utifrån utbildningsområde, se vidare beslutet Studieavgifter vid Högskolan Dalarna (HDa C2020/1253).

På studentens antagningsbesked finns information om stor avgiften är och hur den ska betalas. Fakturor skickas inte ut till studenterna.

Betalning av studieavgiften

Vi hänvisar i första hand våra internationella studenter till betalningsplattformen Flywire. Även betalning via bankgiro eller banköverföring är möjlig. Uppgift om våra bankdetaljer finns på sidan för våra externa kontaktuppgifter.

Studieavgiften måste betalas för hela första terminen av programmet (30 högskolepoäng) före terminsstart. Det är viktigt att studenten efter att ha blivit antagen betalar avgiften så snart som möjligt. Migrationsverket beviljar inte uppehållstillstånd om inte studieavgiften är betald.

Studieavgiften betalas sedan terminsvis i förskott för termin två och framåt. Om studieavgiften inte är betald kan studenten inte registrera sig på utbildningen och således inte delta i undervisningen.

En student som ska omregistreras på en kurs behöver inte betala studieavgift för samma kurs igen.

Betalningsplattformen Flywire

Återbetalning

Om studenten inte har registrerat sig på utbildningen kan studieavgiften betalas tillbaka. Studenten ansöker om återbetalning via webbformulär. En administrativ avgift på 5000 kronor tas ut vid återbetalning. 

Studieavgift vid studieuppehåll eller anstånd med studiestart

Ett av kraven för att kunna få beviljat anstånd med studiestart eller studieuppehåll är att studieavgiften är betald för den termin studenten vill ha anstånd eller studieuppehåll för. Det är också värt att notera att om en student har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av studier och gör ett studieuppehåll eller beviljas anstånd med studiestart kan Migrationsverket återkalla uppehållstillståndet.

Uppehållstillstånd

Studenter som inte är medborgare i ett EU/EES-land måste ansöka om uppehållstillstånd för studier hos Migrationsverket när de blivit antagna. Handläggningstiden hos Migrationsverket är ofta flera månader, därför är det viktigt att studenterna ansöker om uppehållstillstånd direkt efter att de fått sitt antagningsbesked.

Första steget är att betala studieavgiften för första terminen. När studieavgiften är betald registreras det i LADOK och samtidigt sker en automatisk uppdatering till Migrationsverket med information om att betalning är gjord.

Migrationsverket kräver heltidsstudier och att studenten kan försörja sig själv för att bevilja uppehållstillstånd på grund av studier. Det görs också en utredning kring avsikten med studierna.

Vad som ska laddas upp och hur processen går till framgår på Migrationsverkets hemsida. Vi rekommenderar alltid studenterna att ansöka online till Migrationsverket.

Uppehållstillstånd för studier beviljas maximalt 12 månader åt gången. Om studierna pågår längre måste studenten ansöka om en förlängning hos Migrationsverket. Det finns krav på hur många poäng man ska ha tagit för att få förlängt uppehållstillstånd. Om orsaken är försening i studierna krävs också intyg om orsaken till förseningen. Migrationsverket har en checklista och exempel på hur intyg om försening i studierna kan skrivas.

Senast granskad: