Antagning

Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration ansvarar för all antagning, från anmälan till registrering, till kurser och program på grund- och avancerad nivå vid Högskolan Dalarna.

Avdelningen för studentservice och utbildningsadministration har hand om all antagning till kurser och program på grund- och avancerad nivå vid Högskolan Dalarna. Antagningsförfarandet sker i flera olika antagningsomgångar där datumen skiljer sig åt. Alla utbildningar söks via antagning.se eller universityadmissions.se men till en del utbildningar måste man söka via en länk på du.se.

Anmälan

Alla sökande anmäler sig till utbildningar genom antagning.se eller universityadmissions.se. Alla sökande måste göra anmälan och prioritera sin anmälningsalternativ själv.

När anmälan ska göras av den sökande beroende på vilken antagningsomgång som anmälan gäller. Som tidigast sker anmälan till utbildning upp till tio månader innan utbildningen startar ner till fyra månader innan utbildningens start.

Sen anmälan

Om utbildningen är öppen för anmälningar efter sista ordinarie ansökningsdag kommer anmälningar som görs efter det att räknas som sena anmälningar. Sena anmälningar prioriteras efter anmälningar som gjorts i tid när urvalet görs.

Antagningstal och urval

Antagningstal sätts av respektive institution på varje anmälningsalternativ, kurs- eller programtillfälle. Antagningstalet anger hur många sökande som ska antas, det vill säga hur många som ska erbjudas en plats på den utbildningen. Till de flesta antagningsomgångar sker ett urval där antagningssystemet utifrån den sökandes behörighet, meritvärde och era antagningstal antar sökande. Finns det fler studenter än sökande kommer sökande att bli reservplacerade.

Till de stora antagningsomgångarna till vår och höst sker två urval. Efter det första urvalet till dessa antagningsomgångar behöver den sökande tacka ja till sin plats, och ett nytt urval sker efter det. Studenter som då tackat nej till sin plats tas bort, och systemet fyller på med sökande upp till antagningstalet för det andra urvalet som institutionerna satt.

Efter urvalet får de sökande besked om de är antagna, antagna med villkor, reservplacerade eller strukna. Studenter som är antagna ska registrera sig innan utbildningens start för att bekräfta att de vill läsa utbildningen.

Platsgaranti för programstudenter

Programstudenter har platsgaranti till sina kurser under förutsättning att de söker kurserna i tid och tackar ja i tid. För att sedan kunna registrera sig på kurserna behöver de uppfylla behörighetskraven innan kursstart.

Reservantagning

Om det finns behov kan vi erbjuda en plats till sökande som är reservplacerade till en utbildning. Det kan behöva göras om färre studenter än planerat registrerar sig, eller om det finns ökat utrymme i kursen av andra skäl. Reservantagning hanteras av studieadministrationen efter beslut av avdelningschef.

 

Senast granskad:
Kontakt

har du frågor om antagningsprocessen

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: