Kommunikation inför studiestart

För att våra blivande studenter får den information som efterfrågas, i rätt tid, i rätt format/kanal från rekrytering, söktillfälle, antagning till välkomstceremoni är vår information indelade i olika faser.

Material och de olika faserna har utarbetats tillsammans med gymnasieelever, studenter och studentkåren. All kommunikation löper som en röd tråd mellan de olika faserna.

Väntfasen

Från sista ansökningsdag fram till antagningsbesked:

I den här fasen väntar den blivande studenten på besked om den närmaste framtiden. Ovisshet och oro präglar den här tiden. Ska jag komma in? Var ska jag komma in? Hur ser min höst ut? Tillgången till bostäder är något som oroar och som man vill ha information om tidigt. 

Kommunikationen ska gå från ”reklam” till information och kännas seriös och informativ.

Tack för att du har sökt

Dagarna efter sista ansökningsdag skickas information via e-post till alla som sökt program vid Högskolan Dalarna. Till de som sökt fristående kurser och kurspaket skickas nyhetsbrev.

Innehåll: Ord från rektor och information om studentlivet, studentkåren och bostäder. 

Förberedelsefasen

Efter antagningsbesked:

Den här fasen upplevs som stressig. Plötsligt vet man vart man ska flytta och mycket ska ordnas. Vart ska jag bo? När börjar jag? Hur ser de första veckorna ut? Hur ser mitt schema ut i höst? Vem mer ska plugga med mig? Finns det fler från min hemort? Känner jag någon? Vad behöver jag ha med mig? Hur kommer jag i kontakt med de jag behöver? 

Välkommen till Högskolan Dalarna

Efter antagningsbesked skickas ett välkomstmejl till alla som blivit antagna till program vid Högskolan Dalarna. Till de som antagits till fristående kurser och kurspaket skickas också välkomstmejl.

Antagna i urval 1

Innehåll: Välkomstord av rektor och kårordförande, inbjudan till välkomstceremoni, checklista med uppmaning att tacka ja och registrera sig till utbildningen. Hänvisning till Canvas för schema och litteraturlistor samt webbsidan Ny student - välkommen hit. 

Antagna i urval 2

Innehåll: Välkomstord av rektor och kårordförande, inbjudan till välkomstceremoni, checklista med uppmaning att registrera sig till utbildningen. Hänvisning till Canvas för schema och litteraturlistor samt webbsidan Ny student - välkommen hit. 

Studenter ringer antagna

Under tiden från första till andra antagningsbeskedet ringer studentambassadörer till alla som blivit antagna till program på grundnivå, och som angett att de vill bli kontaktade, för att hälsa välkommen och erbjuda möjlighet till att svara på̊ frågor.

Påminnelse "Registrera dig”

Några dagar innan sista dag för att registrera sig på utbildningen skickas nyhetsbrev via mejl till alla som tackat ja till sin utbildningsplats i urval 1 och de som antagits i urval 2 på program, fristående kurser och kurspaket.

Uppstartsfasen

Högskolestart och första dagen

I den här fasen är det ledande ordet trygghet. Studenten behöver allt stöd den kan få och känner sig ofta ensam, osäker och vilsen. Vid uppstarten vill studenterna ha struktur och bra innehåll och snabbt lära känna sin klass. De vill gärna ha personliga kontakter.

Introduktion och första dagen

Första dagen på terminen inbjuds alla antagna till en introduktion med musik, tal av rektor, kårordförande, alumn och kommunerna Borlänge och Falun. Studenterna indelas sedan i respektive program och programansvariga fortsätter dagen med information.  

Välkomst- och avslutningsceremoni

Lärplattform - Canvas

I våra utskick till antagna studenter hänvisas till respektive kurs- och programrum i lärplattformen Canvas. I Canvas ska information om schema, kurslitteratur och annan viktig information som är specifik för programmet/kursen finnas. Informationen ska även finnas tillgänglig för dem som loggar in som gäst och kanske inte registrerat sig ännu. Full tillgång till Canvas får de som registrerat sig.

Tydlig information skapar trygghet hos studenten

Tydlig information inför studiestarten kan vara avgörande för om den sökande vill kvarstå eller registrera sig på sin sökta plats. För att förenklar arbetet för kurs- och programansvariga finns mallar framtagna för den information som ska finnas i varje kurs- och programrum och instruktioner hur de publiceras på Canvas. 

Välkomstmall

Programrum

Kursrum

Senast granskad:
Senast granskad: