Institutionen för lärarutbildning

Om institutionen

Institutionen för lärarutbildning erbjuder en bredd av olika utbildningsprogram mot lärarexamina. Vid institutionen finns också magisterprogram och forskarutbildning i pedagogiskt arbete, liksom en aktiv forskningsmiljö med professionsnära inriktning.

Nyheter

Det internationella forskningsprojektet “Sustainability through food literacy in early childhood education and care institutions” har beviljats tio miljoner norska kronor från The Research Council of Norway. Från Högskolan Dalarna ingår Farhana Borg, docent i pedagogiskt arbete, i forskargruppen.

Till nyhetsarkivet
Samlokalisering av akademiska miljöer

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet består av:

Beslut och protokoll inom ILU

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

  • Matematikdidaktik
  • Naturvetenskap
  • Pedagogiskt arbete
  • Pedagogik
  • Bild

Huvudarbetsmiljöombud och arbetsmiljöombud

Huvudarbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombud