Institutionen för lärarutbildning

Om institutionen

Institutionen för lärarutbildning erbjuder en bredd av olika utbildningsprogram mot lärarexamina. Vid institutionen finns också magisterprogram och forskarutbildning i pedagogiskt arbete, liksom en aktiv forskningsmiljö med professionsnära inriktning.

Nyheter

Sista dag för ansökan till uppdraget som prefekt på institutionen har nu passerat och totalt har fem personer visat intresse för uppdraget.
Elin Eriksson disputerar i ämnet pedagogiskt arbete med avhandlingen ”Undervisning med stöd av förproducerade material: Ett närmande av naturvetenskap i förskolan” den 11 februari.
Fler nyheter

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet 2021 består av:

Beslut och protokoll inom ILU

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

  • Matematikdidaktik
  • Naturvetenskap
  • Pedagogiskt arbete
  • Pedagogik
  • Bild