Institutionen för lärarutbildning

Institutionen för lärarutbildning (ILU) erbjuder en bredd av olika utbildningsprogram mot lärarexamina. Vid institutionen finns också magisterprogram och forskarutbildning i pedagogiskt arbete, liksom en aktiv forskningsmiljö med professionsnära inriktning.

Nyheter

Projektet ”Läsbad i grundskolan” har beviljats 1250 klocktimmar genom Skolforskningsfonden. Huvudsökande är Maria Larsson och medsökande Erika Bomström Aho. Stort grattis till Maria och Erika!

Dalatorget är en mötesplats för skolor, studenter, lärarutbildare och forskare vid Högskolan Dalarna. Här presenterar studenter sina examensarbeten eller skolutvecklingsarbeten, skolor och forskare ställer ut sina projekt, rundabordssamtal och föreläsningar kring skolutvecklingsfrågor erbjuds.

Till nyhetsarkivet

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet består av:

Beslut och protokoll inom ILU

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

  • Matematikdidaktik
  • Naturvetenskap
  • Pedagogiskt arbete
  • Pedagogik
  • Bild

Huvudarbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombud