Institutionen för lärarutbildning

Institutionen för lärarutbildning (ILU) erbjuder en bredd av olika utbildningsprogram mot lärarexamina. Vid institutionen finns också magisterprogram och forskarutbildning i pedagogiskt arbete, liksom en aktiv forskningsmiljö med professionsnära inriktning.

Nyheter

Ta gärna del av ILU:s protokoll för att hålla dig informerad. IL:s samtliga dagordningar, protokoll och beslut finns publicerade på medarbetarwebben för medarbetare att ta del av.

Till nyhetsarkivet

Institutionens ledningsråd

Ledningsrådet består av personer med olika typer av ledningsuppdrag på institutionen och fungerar som stöd för prefekt i olika beslutsfrågor.

I ledningsrådet diskuteras många av de löpande ärenden som måste beaktas av institutionsledningen och här hanteras även frågor av mer strategisk karaktär inom både utbildning och forskning. Ledningsrådet består av:

Beslut och protokoll inom ILU

Kalender för beslutsmöten, BeHDa

Discipliner och kunskapsområden inom institutionen

  • Matematikdidaktik
  • Naturvetenskap
  • Pedagogiskt arbete
  • Pedagogik
  • Bild

Huvudarbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombud