Hanna Rapp

Personlig presentation av Hanna Rapp

Institutionsadministratör
Institutionen för lärarutbildning

Som administratör sköter jag institutionens administration på ledningsnivå, såsom registratur, beslut, protokoll samt kurs- och utbildningsplaner. Jag hanterar även arrangemang av olika slag på institutionsnivå.