Nyheter Institutionen för lärarutbildning

Publicerad
Kategorier
Visa som:
Protokoll publiceras
Ta gärna del av ILU:s protokoll för att hålla dig informerad. IL:s samtliga dagordningar, protokoll och beslut finns publicerade på medarbetarwebben för medarbetare att ta del av.
Nyhet
Sidan "Stöd och styrdokument för ILU" är uppdaterad
Nyhet
Vi vill dela den glada nyheten att sju ansökningar lämnades in till Vetenskapsrådet den 9 april!
Nyhet
På grund av för få sökande kommer ÄML 7-9 AIL att ställas in
Nyhet
Sista anmälningsdag för uppdragen är idag (5 april). Välkommen med din intresseanmälan!
Nyhet
Rådet för hållbar utveckling söker en ny koordinator för RECAST
Nyhet
Lärare och forskare inom lärarutbildningen! Välkommen till en eftermiddag i lärarutbildningens tecken - Hur kan vi stärka forskningsförankringen i lärarutbildningen? Anmäl dig senast 15 april.
Nyhet
Har du inte redan gått över till nya lärplattformen med dina kurser är det hög tid att planera för det. Stödmaterial finns framtaget för att göra övergången till Canvas enkel.
Nyhet
Glad påsk!
Önskar Er en skön ledighet!
Nyhet
Från 1 april är Helena Grundén vik. prefekt vid ILU
Nyhet
Från och med 27 mars upphör lokal info och lokal arbetsmiljö som mötesforum på Högskolan Dalarna.
Nyhet
ILU har flertalet uppdrag som behöver tillsättas. ILU och ILU:s medarbetare behöver tillsammans hjälpas åt och ta ansvar för den verksamhet som bedrivs. Att ta sig an ett uppdrag är både roligt och utvecklande!
Nyhet
Kurs- och utbildningsplaner som skall ut för sök 15 sep (för start VT25) behöver planeras, anmälas och tas fram inför beredning 6 maj.
Nyhet
BethAnne Paulsrud, docent i engelska, fick för ca ett år sedan besked om att hon beviljats ett stipendium av STINT för att undervisa vid The Chinese University of Hong Kong HT23. Nu uppmanar lärosätet till att fler medarbetare vid HDa ansöker (STINT).
Nyhet
Under våren introducerar Högskolan Dalarna forskarkrönikor i Falu-Kuriren. Initiativet syftar till att förmedla vetenskapligt arbete på ett mer tillgängligt sätt och samtidigt etablera en personlig koppling mellan forskare på högskolan och invånare i Dalarna.
Nyhet
Nu finns flera vakanser som arbetsmiljöombud. Uppdraget handlar om att företräda arbetstagarnas intressen när det gäller arbetsmiljön.
Nyhet
Mats Tegmark har tilldelas uppdraget som studierektor för forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete för en ny period.
Nyhet
Rektorsfunktionen har upprättat ett beslut gällande åtgärder för att minska rörliga kostnader.
Nyhet
Elisabeth Danelius gjorde sin sista arbetsdag som prefekt vid ILU den 12 mars. Daunelius hälsar och tackar så hjärtligt för fina samarbeten under dessa år och för den avtackningen som hölls för henne den 11 mars.
Nyhet
Arbetsmiljöombud
Det lokala arbetsmiljöombudets för ILU – Farhana Borgs – förordnande gick ut sista februari, och platsen som arbetsmiljöombud för Institutionen för lärarutbildning är vakant för närvarande.
Nyhet