Forskningsprojekt: SMART-Sprickbildning i nerskalade Ti-testgeometrier för LMDp reparationer

Projektledare
Jayaraj Jayamani
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
SMART-projektet syftar till att använda och utveckla småskalig testning av Ti6Al4V reparationskomponenter producerade av Laser Metal Deposition-Powder (LMDp), en additiv tillverkningsprocess för flygtillämpningar. För närvarande tillverkas metallkomponenter för flygmotorer genom gjutnings- och smidesprocesser, men LMDp-tekniken har fått stor uppmärksamhet vid reparation av flygmotorkomponenter på grund av dess flexibilitet och tillförlitlighet vid kontroll av olika processparametrar. Resultaten från SMART-projektet kommer att ge kunskap om effekten av mikrostrukturvariationer på materialets mekaniska prestanda i olika sektioner av basen och reparerade Ti6Al4V-komponenter.
Nyckelord
Ti6Al4V, additiv tillverkning, mikrostruktur, mekaniska egenskaper, jTi6Al4V, additive manufacturing, microstructure, mechanical properties
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialteknik
Finansiärer
Vinnova