Forskningsprojekt: FEEDER-Karaktärisering av tillsatsmaterial för LMDp-process – reparation

Projektledare
Jayaraj Jayamani
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
För närvarande tillverkas metallkomponenter för flygmotorer genom gjutnings- och smidesprocesser, men tekniken Laser Metal Deposition-Powder (LMDp) har fått stor uppmärksamhet vid reparation av flygmotorkomponenter på grund av dess flexibilitet och tillförlitlighet. Det har dock visat sig att den framgångsrika implementeringen av LMDp-processen för reparationer av komponenter tillverkade av Ti6Al4V är starkt beroende av karakteriseringen av råmaterialpulvret. Projekt FEEDER syftar till att tillhandahålla en omfattande utgångsmaterialkarakterisering av Ti6Al4V-pulver för tillverkningsprocessen för LMDp-tillsats. Inverkan av råvaruegenskaper såsom kemisk sammansättning, partikelstorlek, ytmorfologi och flytbarhet, på bearbetbarheten och de resulterande egenskaperna hos Ti6Al4V-tillsatstillverkade delar och reparationer kommer att undersökas. Detta arbete kommer att bidra till optimering av LMDp-processparametrarna, särskilt vid reparationer inom flygindustrin och produktion av högkvalitativa titankomponenter. Projektet kommer också att leda till att utveckla kunskap om fastställande av Ti6Al4V råvaruspecifikationer och upphandling för LMDp-processen.
Nyckelord
Ti6Al4V-pulver, additiv tillverkning, flygmotorkomponenter, Ti6Al4V powder, additive manufacturing, aero-engine components
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialteknik
Finansiärer
VINNOVA