Forskningsprojekt: Undervisnings- och examinationsformer i idrottslärarutbildningen i Norge

Projektledare
Gunn Nyberg
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I kroppsøvingslærerutdanningen utformes de ulike eksamensformer av lærerutdannerne på de respektive utdanningsinstitusjonene. Studentenes kunnskap/kompetanse vurderes gjennom blant annet skriftlige eksamener, skriftlige innleveringsoppgaver, muntlige eksamener, praktiske eksamener, innleverte filmer, blogger, etc. Uavhengig av eksamensform er hensikten at studentene skal kunne få vist sine faglige og didaktiske kunnskaper og ferdigheter. Når lærerutdannere utformer eksamener vil det alltid være på bakgrunn av en antagelse om at undervisningen gjennomføres på en slik måte at studentene utvikler de kompetanser de forventes å kunne på eksamen. Et spørsmål som oppstår er om eksamener utformes på en slik måte at studentene får mulighet til å fremvise den kompetanse undervisningen har lagt opp til? Spørsmålet kan også stilles motsatt; tilbyr undervisningen studentene å utvikle den kompetansen som kreves for å klare eksamen? Den overordnede hensikt i denne studien er å undersøke utdanningens kunnskapsinnhold, hvilken kompetanse studentene forventes å utvikle i undervisningen, samt hvilken kompetanse studentene forventes å fremvise i/på eksamenene. Hensikten vil også være å undersøke hvorvidt eksamenene krever den kunnskapen som tilbys i undervisningen, eller med andre ord; om eksamenene er utformet på en slik måte at studentene får mulighet til å fremvise den kunnskapen som undervisningen har lagt vekt på at de skal lære seg.
Nyckelord
PETE, subject knowledge, examination
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
University in Agder