Forskningsprojekt: Kemiska ämnen och fertilitet hos kvinnor

Projektledare
Pauliina Damdimopoulou, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC Karolinska institutet
Deltagare
Lars Berglund
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Detta projekt är en del av det internationella projektet FREIA (http://freiaproject.eu/wp/) som har finansiering från EU. Syftet med projektet är att identifiera kemiska ämnen som är associerade med resultat av provrörsbefruktning och att undersöka om det finns relation mellan livsstilsfaktorer och kemikalier.
Vi har undersökt 185 kvinnor som genomgick ägguppsamling för provrörsbefruktning i Sverige. De har i ett frågeformulär besvarat frågor om livsstilsfaktorer som t.ex. hemmiljö, användning av personvårdsprodukter och kostvanor. Vi undersöker dessa faktorers relation till ett antal kemikalier.
Samband upptäcktes mellan frekvent användning av parfym, hönsäggkonsumtion och vitfiskkonsumtion och koncentrationer av hormonstörande kemikalier i äggstocksfollikelvätska (Hallberg et al. 2023). Dessa resultat kan användas för att utforma rekommendationer om livsstil för att mildra eventuella negativa hälsoresultat och fertilitetsproblem i samband med kemikalieexponering och för att informera om beslutsfattande i kemikaliefrågor. Se information från tidskriften: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7089597170340782080/
I en tidigare studie har vi undersökt 30 kemikalier i blod och i follikelvätska hos dessa kvinnor och undersökt samband mellan kemikalierna och chans att få ett levande fött barn.
Resultaten visade bl.a. att hexaklorobensen, en organoklorinpesticid, var associerad med chansen att föda ett levande barn (Björvang et al. 2022).
Projektet är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Uppsala universitet, Karolinska institutet och Carl von Linné kliniken.
Nyckelord
Kemikalier, IVF-utfall, livsstilsfaktorer, Chemicals, IVF outcome, lifestyle factors
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
EU Horizon 2020
Publikationer