Forskningsprojekt: Hållbarhet bortom kapacitetsuppbyggnadsprogram för barnmorskor - en modell som inkluderar ledarskap, mentorskap och kaskadutbildning av livräddande färdigheter.

Projektledare
Deltagare
Ulrika Byrskog
Kerstin Erlandsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Vi kommer att utveckla, genomföra och utvärdera en innovativ modell för att upprätthålla livsviktiga färdigheter som räddar kvinnors liv och barns andning genom att bygga fungerande team, med inkludering av ledare. Denna ansökan beskriver en pilotintervention som efter utvärdering och modifieringar kommer att skala upp för att inkludera ytterligare partnerinstitutioner i Bangladesh, Gambia och Sverige.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Finansiärer