Forskningsprojekt: Stärkt integrering av barnmorskeprofessionen i hälso-och sjukvårdsystem i Södra Asien: Ett ledar-till-ledar samarbete mellan Sverige, Indien och Nepal

Projektledare
Ulrika Byrskog
Deltagare
Kerstin Erlandsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Länderna i Södra Asien har gemensamma möjligheter och utmaningar när professionen barnmorskor
introduceras i redan befintliga hälsosystem. Indien och Nepal är i början av processen med att initiera och integrera barnmorskor i hälsosystemen. Gemensamma erfarenheter och aktiviteter kan ge vägledning för vägen framåt.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Finansiärer