Forskningsprojekt: Muntlig språkfärdighet i det spanska klassrummet

Projektledare
Deltagare
Victor Jorméus
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Den kommunikativa inriktningen i dagens språkundervisning lägger ett tydligt fokus på muntlig språkfärdighet och för att nå de högre betygen behöver eleven uttrycka sig med flyt. Men vad betyder egentligen flyt? I mitt projekt undersöker jag hur spansklärare i Sverige och Frankrike arbetar med muntlig språkfärdighet för att tydligare definiera begreppet.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer