Forskningsprojekt: ICNP och ICF

Projektledare
Deltagare
Anna Ehrenberg
Catrin Björvell, Karolinska Institutet
Inger Jansson, Göteborgs universitet
Elisabeth Strandberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
En jämförelse mellan terminologierna ICNP och ICF med syfte att beskriva termernas semantiska likhet, täckningsgrad och djup
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer