Forskningsprojekt: Homosociala normer i byggbranschen – arbetsmiljöarbete för mer jämställda, säkra och socialt hållbara arbeten

Projektledare
Annika Vänje
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Byggbranschen utgör en av de mest könssegregerade sektorerna på såväl den svenska som internationella arbetsmarknaden. Genom tidigare forskning vet vi att starka homosociala miljöer, som byggbranschen utgör, ofta inrymmer en maskulinitet vilken baseras på risktagande och att visa sig fysiskt stark (Johansson, 2020). Det finns därför anledning att se dagens homosociala norm i byggbranschens som en bidragande faktor till den relativt sett höga förekomsten av skador och olyckor i det operativa arbetet. Det finns dock ett kunskapsgap när det gäller forskning om machokultur, säkerhet och arbetsmiljöutveckling i byggbranschen. För att skapa en jämställd och säker arbetsplats behöver vi öka vår kunskap om sociala normers betydelser, machokultur, och varför riskfyllda beteenden i arbetet uppstår. Det räcker inte med att ”bara” rekrytera in fler kvinnor. Vi behöver mer kunskap för att aktivt arbeta med konkreta åtgärder som leder till en mer jämställd och säker byggarbetsplats. Utgångspunkten är att genom bearbetning av machokulturen och värderingar som påverkar normen kring kvinnor och män kunna utveckla säkrare och mer inkluderande byggarbetsplatser.Målsättningen är att på basis av studiens resultat generera kunskaper om hur byggföretag kan utveckla hållbara, säkra och jämställda arbetsmiljöer. Studien kommer att genomföras i nära samarbete med produktion och forskare.
Nyckelord
homosocialitet, sociala normer, maskuliniteter, byggbranschen, säkerhet
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Arbetsvetenskap
Finansiärer
Svenska Byggbranschs Utvecklingsfond