Forskningsprojekt: Elitidrottare och deras tränares uppfattning och kommunikation om idrottarens kroppsrörelser

Projektledare
Deltagare
Gunn Nyberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Elitidrottare befinner sig i situationen att hela tiden försöka att förbättra sin potential i den idrott som den utövar på internationell nivå för att kunna konkurrera och förbättra sina resultat gentemot sina motståndare. Till sin hjälp har den tränare som på olika sätt förklarar hur den kan förbättra sina utföranden. Utövaren måste läsa sig om hur något kan genomföras på ett optimalt sätt eller lära sig genom instruktioner och det förfarandet kallas teoretisk kunskap. Denna kunskap måste utövaren dock omvandla till praktisk kunskap för att klara av att genomföra rörelserna. Denna studie vill ta fasta på de praktiska kunskaperna och det som brukar kallas den tysta kunskapen. Det studien vill ta reda på är hur idrottsutövare på internationell elitnivå förstår sina egna rörelser och hur de kommunicerar denna kunskap.

Syfte och frågeställningar
Elitidrottares uppfattning och kommunikation om sina kroppsrörelser i idrottsutövandet i en
vinklad vindtunnel och en konventionell träningsanläggning
1. Hur förstår idrottare sina egna rörelser i en vinklad vindtunnel?
2. Hur kommunicerar idrottare sina egna rörelser?
3. Hur kommunicerar idrottare sina egna rörelser i dialog med sina tränare?
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Idrotts- och hälsovetenskap
Finansiärer