Forskningsprojekt: Validering av registerdata för utvärdering av skador efter höftproteskirurgi

Projektledare
Maria Unbeck
Deltagare
Katarina Göransson
Max Gordon, Karolinska Institutet
Ami Hommel, Malmö universitet
Martin Magnéli, Karolinska Institutet
Cecilia Rogmark, Lunds universitet
Ola Rolfsson, Göteborgs universitet
Bodil Samuelsson, Karolinska Institutet
Kristina Schildmeijer, Linnéuniversitetet
Olof Sköldenberg, Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Det projekt är en nationell multicenterstudie. Syftet med huvudprojektet är att validera en uppsättning fördefinierade ICD-10-koder som används på nationell nivå för att jämföra sjukhus samt att identifiera skador och beräkna incidensen av skador efter primära höftproteser. Studien baseras på tre datakällor: Svenska höftplastikregistret, Socialstyrelsens patientregister och patientjournaler. Projektet utgjorde grunden för ett avhandlingsarbete.
Nyckelord
skador, journalgranskning, patientsäkerhet, höftplastik, kvalitetsregister, adverse events, record review, patient safety, hip arthroplasty, quality register
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Patientförsäkringen Löf
Publikationer