Forskningsprojekt: Boendemiljöer för äldre – vad har betydelse för personen?

Projektledare
Susanna Nordin
Deltagare
Marie Elf
Kevin McKee
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med projektet är att undersöka äldre personers boendemiljö inom ordinärt boende och deras aktiviteter i boendemiljön. De radikala förändringar som nu sker inom svensk hälso- och sjukvård innebär att vård och omsorg i allt högre grad äger rum i äldre personers hem. Trots detta är hemmet och dess omedelbara omgivning ett av de mest outforskade områdena inom forskningen som rör hälsa och välbefinnande. Vi vill sätta den äldre personen i centrum och ta reda på mer om äldre personers boendemiljö och de aktiviteter som sker i boendet och dess närområden. Tillsammans med kommunerna kan vi bedriva forskning kring dessa viktiga frågor och på så vis öka kunskapen om äldres behov och hur vi kan arbeta för att främja välbefinnande och delaktighet hos äldre personer i ordinärt boende. Att undersöka boendemiljöer är komplext och kräver att flera olika metoder används. I detta projekt används såväl kvantitativa som kvalitativa metoder i form av exempelvis frågeformulär, observationer och intervjuer.
Nyckelord
Aktivitet, autonomi, boendemiljö, äldre personer
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
FORTE
Högskolan Dalarna
Socialtjänstforskningsfonden