Forskningsprojekt: Hur får vuxna andraspråkeselever på ett yrkesprogram möjlighet att ta till sig yrkets outtalade normer och värderingar?

Projektledare
Per Andersson
Deltagare
Jan Håkansson
Projektperiod
-
Projektstatus
Vilande
Beskrivning
Vuxna andraspåkselever på yrkesprogram behöver lära sig ett nytt spåk, ett nytt yrkesspåk och en ny kulturell kontext i sitt kommande yrke. Hur tar denna elevgrupp till sig den hegemoni som finns outtalad på arbetsplatser? Fokus i denna avhandling är vuxna vård- och omsorgselever med svenska som sitt andraspråk. Som teoretiskt ramverk används situerat lärande och som metod fokusgrupper och enskilda intervjuer.
Nyckelord
vård- och omsorg, situerat lärande, fokusgrupper, andraspåk, vuxna, yrkeselever
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer