Forskningsprojekt: Akutmottagningstriage i Sverige: validitet, reliabilitet och förekomst av RETTS samt triagesjuksköterskors erfarenheter

Projektledare
Sara Wireklint, Linnéuniversitetet
Deltagare
Katarina Göransson
Carina Elmqvist, Linnéuniversitetet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Relaterat till det ökande inflödet av patienter i relation med begränsade resurser, används triage för att skapa en medicinskt säkerställd turordning, dvs att patient med störst behov får omhändertagande snabbast. I nuläget är den svenska triageskalan RETTS© (fd METTS) det triagesystem som huvudsakligen används som stöd vid detta arbete, såväl på svenska akutmottagningar som i prehospital vård. Syftet med avhandlingen är att beskriva utveckling och tillämpning av akutmottagningstriage i Sverige över tid.
Nyckelord
Triage, akutmottagning, sjuksköterskor, Triage, emergency department, registered nurses
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Publikationer