Forskningsprojekt: Rasism i förskolan

Projektledare
Deltagare
Maria Fredriksson
Projektperiod
-
Projektstatus
Vilande
Beskrivning
Syftet med detta forskningsprojekt är att få en större kunskap om hur pedagoger förstår rasism och hur (om) rasism kan ta sig uttryck i förskolan. I barngrupper idag finns många gånger barn från olika etiniciteter och i denna studie vill jag undersöka hur pedagoger resonerar om rasism och vad rasism i förksolan skulle kunna vara för dem och om de stött på (uttryck för) rasism i sitt arbete på förskolan.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer