Forskningsprojekt: Klimatångest i det globala klassrummet - utbildningsstrategier om biologisk mångfald i ett hållbart perspektiv

Projektledare
Deltagare
Susanne Antell
Jörgen Dimenäs
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med studien är att undersöka hur lärare och lärarstudenter förhåller sig till och resonerar om klimatångest och ett förändrat pedagogiskt ledarskap i klassrummet. Studien är tänkt att genomföras genom intervjuer med lärare och lärarstudenter. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt från Deweys (1934/1980) estetiska teori som möjliggör att studera elevens engagemang och deras meningsskapande som en holistisk process. Viktigt för studien är också Roberts (2007) argument att elever får uttrycka sina värderingar relaterade till deras attityder och engagemang i olika frågor.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Naturvetenskap
Finansiärer