Forskningsprojekt: IT-Projekt: Ledning och styrning

Projektledare
Klas Sundberg
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Mycket av samhällets resurser satsas på projekt som handlar om att utveckla digitala miljöer och system. Det har emellertid visat sig vara svårt att genomföra IT-projekt som uppfyller alla krav och förväntningar. I det här forskningsprojektet studeras ur olika aspekter de förutsättningar och processer som krävs för att IT-projekt ska kunna bli framgångsrika.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Företagsekonomi
Finansiärer